Bli Delaktig


Bli Delaktig, bli LSS volontär!

Föreningen har till syfte att stödja och främja båtlivet.

Du är välkommen att delta som aktiv medlem i Föreningens olika grupper.

Våra grupper syftar till att stödja verksamheten och sprida intresset för båtlivet.

Vi har följande volontärgrupper:

->  Jollegruppen

->  Husgruppen

->  Festgruppen

->  Båt-Underhållsgruppen

Vi behöver just nu frivilliga till jollegruppen.

Om du är intresserade av att vara delaktig i någon annan grupp vänligen skicka ett mail till: info@limhamnssegelsallskap.se

->  Jollegruppen

Hjälp oss med arbetet att driva vår jolle verksamhet framåt. Så hjälper vi dig med din barns fritid.
Inom Limhamns Segelsällskap är vi nära 500 aktiva personer. Våra största verksamhetsområden är inom jolle segling.

Här vill vi skapa en ”Vi-känsla”, där våra medlemmar ska känna en stolthet över att tillhöra Limhamns Segelsällskap.
Men livet går inte enbart ut på att jobba.

Limhamns Segelsällskap är en möjligheternas plats, där du kan välja att spendera din fritid till roliga aktiviteter för barnen.
E-post: info@limhamnssegelsallskap.se

 

Limhamns Segelsällskap har ett brett föreningsliv och en stor variation på aktiviteter, där de allra flesta är helt kostnadsfria.
På denna sida kan du navigera bland våra erbjudande, föreningsinformation och mycket mer.

läs mer om hur du kan hjälpa till LÄNK

Känn att du lever – och upplev havet!