Limhamns Segelsällskap är en ideell medlemsklubb vars gemensamma båtlivsintresse står i centrum. Vi är ca 444 medlemmar i alla åldrar

Limhamns Segelsällskap är vi alla kompisar. Här finner du allt ifrån motorbåtsägare,  storbåtsägare, jolleägare och även de som är båtlösa.

Det är just så Limhamns Segelsällskap är, Våra medlemmar hjälper varandra och de som behöver en hjälpande hand.
Det spelar ingen roll om det handlar om segling, mastning, målning eller andra saker vi möter. Vår huvuduppgift som förening är att hjälpa varandra och att vara ett stort och glatt kompisgäng:

Som medlem är det alltid en trygghet att vet att du kan ringa någon på klubben för dina frågor.

Under sommarhalvåret träffas vi i andra hamnar, planerat eller spontant och vid klubbhusets grillplats.
Klubben bjuder på grillkol och tändvätska.

Klubben har ett antal optimistjollar och en 606:a, som disponeras av klubbmedlemmarna och vi arrangerar jollesegling för barn och ungdomar, som får pröva segling under uppsikt av vuxna seglare.

Vi har ett eget klubbhus som disponeras av våra medlemmar.

Under icke seglingssäsong samlas vi i vårt klubbhus för många olika aktiviteter t.ex. fester, soppkvällar och många olika arrangemang.

På sommaren disponeras klubbhuset av våra medlemmar för spontana träffar och grillkvällar.

Vi är delägare i Limhamns Småbåtshamn AB

___________________________________________________________________

Länkar:

Tisdagsklubben den 27 mars

Nu är det bokat dag för LSS båtfest 9 juni och från och med idag är anmälan öppen.


Båtlivsutbildning – Kanalintygs kurs. 

Det erbjuds ytterligare ett tillfälle för att utbilda sig inom båtlivet innan säsongen drar igång. Kanalintyg kurs.

 

¤ Hitta vind
¤ För dig som vill låna klubb båtarna
¤ Lär dig att segla maxi 77:an
¤ Seglarskola för vuxna
¤ Seglarskola för barnen
¤ Här hittar du Klubbens Bilder
¤ Bli vår samarbetspartner!
¤ Båtbottentvätt se filmen på vår youtube kanal Här / Tack till Mats Hassgård för den fina filmen om Båtbottentvätten.
Välkommen att kontakta LSS Ordförande vid frågor och intresse kring sponsring.  Eller skicka ett mejl till info@limhamnssegelsallskap.se

Nedan hittar du kontaktlista på andra , SkBf-anslutna klubbar 2017