Limhamns Segelsällskap är en ideell medlemsklubb vars gemensamma båtlivsintresse står i centrum. Vi är ca 444 medlemmar i alla åldrar

Limhamns Segelsällskap är vi alla kompisar. Här finner du allt ifrån motorbåtsägare,  storbåtsägare, jolleägare och även de som är båtlösa.

Det är just så Limhamns Segelsällskap är, Våra medlemmar hjälper varandra och de som behöver en hjälpande hand.
Det spelar ingen roll om det handlar om segling, mastning, målning eller andra saker vi möter. Vår huvuduppgift som förening är att hjälpa varandra och att vara ett stort och glatt kompisgäng:

Som medlem är det alltid en trygghet att vet att du kan ringa någon på klubben för dina frågor.

Under sommarhalvåret träffas vi i andra hamnar, planerat eller spontant och vid klubbhusets grillplats.
Klubben bjuder på grillkol och tändvätska.

Klubben har ett antal optimistjollar och en 606:a, som disponeras av klubbmedlemmarna och vi arrangerar jollesegling för barn och ungdomar, som får pröva segling under uppsikt av vuxna seglare.

Vi har ett eget klubbhus som disponeras av våra medlemmar.

Under icke seglingssäsong samlas vi i vårt klubbhus för många olika aktiviteter t.ex. fester, soppkvällar och många olika arrangemang.

På sommaren disponeras klubbhuset av våra medlemmar för spontana träffar och grillkvällar.

Välkommen som ny medlem i Limhamns Segelsällskaps båtklubb! 
Medlemskapet medger dessutom billigare båtförsäkring i försäkringsbolaget Svenska Sjö.
– Även en liten båt behöver åtminstone en ansvarsförsäkring. Dessutom kommer Svenska Båtunionens tidning Båtliv hem till dig, utan extra kostnad.

Detta ingår i medlemsavgiften:
• Medlemskap i Båtunionen med tidningen Båtliv, 6 nr/år
• Nyttja klubbstugan*
• Låna** 606:an (en mindre typ av kölbåt)
• Klubben bjuder på grillkol och tändvätska under sommarsäsongen
• Kaffe för medlemmar finns i klubbhuset ( mjölk får ni ha med själva )

Dessa kan vara belagda med extra avgifter och ingår inte i medlemsavgiften:
• Optimistjolle skola för barnen till  en mycket låg kostnad, Extra kostnad år 2018 : 200 kr / per barn. ( LÄNK )
• Seglarskola för Vuxna till den mycket låga kostnaden, Extra kostnad år 2018 : 750 kr / per person för tre tillfälle. Vi seglar 606:an (en mindre typ av kölbåt) ( LÄNK )
• Att vara med i Kölbåts laget, Under 2017 har LSS  startat Projekt Kölbåt med syfte att erbjuda ytterligare medlemsnytta, Extra kostnad år 2018 : 250 kr / per person ( LÄNK )
• Att vara med på hösten/ vårens trevliga fester
• Att vara med på olika föreläsningar som våra medlemmar och deras kontakter erbjuder till  låga kostnader. ( LÄNK )

* Medlemmar kan även hyra klubbstugan till privata ändamål, t ex dop-, bröllopsfest osv (LÄNK )
** För att få låna 606:an krävs att man är medlem och har uppvisat dokumenterade seglingskunskaper eller deltagit i klubbens segelkurs eller kölbåtlaget.

Vi är även delägare i Limhamns Småbåtshamn AB

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Länkar:

 

¤ https://svenskasjo.se/kop-och-salj-bat/
¤ Boka 606:an här
¤ Hitta vind
¤ För dig som vill låna klubb båtarna
¤ Lär dig att segla maxi 77:an
¤ Seglarskola för vuxna
¤ Seglarskola för barnen
¤ Här hittar du Klubbens Bilder
¤ Bli vår samarbetspartner!
¤ Båtbottentvätt se filmen på vår youtube kanal Här / Tack till Mats Hassgård för den fina filmen om Båtbottentvätten.
Välkommen att kontakta LSS Ordförande vid frågor och intresse kring sponsring.  Eller skicka ett mejl till info@limhamnssegelsallskap.se

Registrering av personuppgifter

Limhamns Segelsällskap använder SBUs medlemsregistersystem BAS för sitt medlemsregister. Registret innehåller uppgifter om medlemmarnas namn, personnummer, adresser, telefonnummer, VHF-anrop, nautiska kompetens, medlemskap och uppdrag i föreningen samt båtar, försäkringar och avgifter. Samma uppgifter kan registreras för den som köar för medlemskap. Registreringen är en förutsättning för medlemskap eller för att kunna stå i klubbens kö för medlemskap

Uppgifterna används endast i klubbens och SBUs verksamheter.

COOKIE OCH GDPR POLICY LSS