Höstmöte

Limhamns Segelsällskapsklubbhus

Höstmöte 14 oktober 16.00 Separat inbjudan med höstmöteshandlingar skickas före mötet.