Varför medlemskap i LSS


LSS verksamhet och den framgång klubben har haft sedan starten 1972 bygger i första hand på det arbete och intresse som enskilda medlemmarna lägger ner på aktiviteterna. Vårt arbete bygger på frivilliga och ideella insatser och vi hoppas att nya såväl som gamla medlemmar ska fortsätta i samma anda. Vi hoppas naturligtvis att Ni som nya medlemmar både kommer att framföra synpunkter, komma med idéer och delta i våra aktiviteter.

Under sommarhalvåret är vi naturligtvis mest aktiva på sjön. Men när vi inte är på semesterseglingar utan vill stanna i hemmahamnen har vi bl. a grillplatsen utanför vårt klubbhus ditt alla är välkomna. Klubben bjuder på grillkol och tändvätska. Vår festkommitté arrangerar olika träffar både sommar och vinter och allt står att läsa på klubbens hemsida.

Klubben har ett antal jollar samt en 606:a som får användas av medlemmarna efter kontakt med seglingsansvarig i klubben.Under försommaren och sensommaren anordnar vi jollesegling för barn/ungdomar, som får pröva segling under uppsikt av vuxna seglare.Vi försöker även anordna eskadersegling till någon hamn för att där träffas och äta tillsammans.

Under vinterhalvåret träffas vi i klubbhuset där bl.a. festkommittén anordnar trevliga fester. Tisdagsklubben anordnar temakvällar ca en gång i månaden då någon föreläsare är inbjuden eller där vi själva utbyter erfarenheter om olika farvatten och hamnar.

På julafton träffas vi på förmiddagen, dricker glögg och önskar varandra god jul.

Limhamns Sjöstjärnor är våra kvinnliga medlemmar som träffas oregelbundet och pratar segling på ett opretentiöst sätt. Ibland är det inte alltid segelrelaterat.

Allt detta informerar vi om genom vår hemsida www.limhamnssegelsallskap.se och på anslagstavlan i klubbhuset. Aktuell information får du också genom att lämna din e-postadress.

Välkommen som ny medlem i Limhamns Segelsällskaps båtklubb! 
Medlemskapet medger dessutom billigare båtförsäkring i försäkringsbolaget Svenska Sjö.
– Även en liten båt behöver åtminstone en ansvarsförsäkring. Dessutom kommer Svenska Båtunionens tidning Båtliv hem till dig, utan extra kostnad.

Detta ingår i medlemsavgiften:
• Medlemskap i Båtunionen med tidningen Båtliv, 6 nr/år
• Nyttja klubbstugan*
• Låna** 606:an (en mindre typ av kölbåt)
• Klubben bjuder på grillkol och tändvätska under sommarsäsongen
• Kaffe för medlemmar finns i klubbhuset ( mjölk får ni ha med själva )

Dessa kan vara belagda med extra avgifter och ingår inte i medlemsavgiften:
• Seglarskola för Vuxna till den mycket låga kostnaden, Extra kostnad/ per person för tre tillfälle. ( LÄNK )
• Att vara med på hösten/ vårens trevliga fester
• Att vara med på olika föreläsningar som våra medlemmar och deras kontakter erbjuder till  låga kostnader. ( LÄNK )
** För att få låna 606:an krävs att man är medlem och har uppvisat dokumenterade seglingskunskaper eller deltagit i klubbens segelkurs.

Som medlem har Ni tillgång till klubbhuset.
Nyckeltagg kan kvitteras ut genom att skicka ett mail till info@limhamnssegelsallskap.se
Samtidigt informeras Ni om de få enkla regler som gäller i huset och betala en engångsavgift på 200 kr för denna tagg.

Är det något Ni undrar över så välkommen att ringa eller hör av Er via mail till någon i styrelsen.

Medlemskapet träder i kraft så snart medlemsavgiften erlagd.

Familj:           950:- (inkl barn upp till 19 år)

Senior:           700:- (endast en som medlem)

Bankgiro: 503-5472

Swishkonto: 123 368 0709

Bli medlem