LSS klubbhus


Under båtsäsongen används klubbstugan flitigt, men under lågsäsong går den att hyra för sluten tillställning om inga andra aktiviteter pågår. Närvaro av vuxen medlem sedan minst ett år är en förutsättning för uthyrning. Regler för hyra av klubbhuset finns på anslagstavlan i klubbhuset.