Styrelsen


Limhamns Segelsällskap

info@limhamnssegelsallskap.se

Ordförande
Björn Rosenlund
bjorn.rosenlund@toplog.se

Registeransvarig / Bas Ansvarig
Stefan Rosenqvist
454232@gmail.com

Kassör
Karolina Nilsson Källén
kassor@limhamnssegelsallskap.se

Sekreterare
Lisa Nilsson

Ledamot
Kjell Andersson

Ledamot
Tord Ståhl

Ledamot
Susanne Wågreus ( Avsagt sig uppdaraget i förtid ) 

Suppleant
Per Bengtsson

Suppleant
Peter Pepe Persson

Informationsansvarig
Richard Klein
0708-173322
richard.klein@saletrix.com

vill du skicka in intresanta uppslag till medvind

medvind@limhamnssegelsallskap.se>