Styrelsen


Limhamns Segelsällskap

Mats Månsson, Ordförande
info@limhamnssegelsallskap.se

Göran Korch, Vice Ordförande
goran.korch@telia.com
goran.korch@limhamnssegelsallskap.se
Göran Korch. Mobil: 070-8908491 eller tryck här 070-8908491

Maria Roslund Kassör
kassor@limhamnssegelsallskap.se

Lisa Nilsson, Sekreterare

Richard Klein, Ledamot & Juniorverksamhet ( Informationsansvarig )
Richard Klein. Mobil: 0708-173322 eller tryck här 0708–173322
jolle@limhamnssegelsallskap.se

Ann Fors, Ledamot & Medlemsregister ansvarig
ann.fors@telia.com

Bill Erixon, Suppleant & ingår i Juniorverksamhet
b.erixon@outlook.com

Lars Berg, Suppleant & Vice sekreterare
labbe11@hotmail.com

Mats Hassgård, Suppleant