Styrelsen


Limhamns Segelsällskap

Mats Månsson, Ordförande
info@limhamnssegelsallskap.se

Göran Korch, Vice Ordförande
goran.korch@telia.com
Göran Korch. Mobil: 070-8908491 eller tryck här 070-8908491

Maria Roslund Kassör
kassor@limhamnssegelsallskap.se

Lisa Nilsson, Sekreterare

Richard Klein, Ledamot
jolle@limhamnssegelsallskap.se

Susanne Wågreus , Ledamot & Medlemsregister ansvarig

Bill Erixon, Ledamot & ingår i Juniorverksamhet
b.erixon@outlook.com

Lars Berg, Suppleant & Vice sekreterare
labbe11@hotmail.com

Peter Pepe Persson, Suppleant & ingår i Juniorverksamhet