Kontakt


Limhamns Segelsällskap

Mats Månsson, Ordförande

info@limhamnssegelsallskap.se

Göran Korch, Vice Ordförande

goran.korch@telia.com

070-8908491

Maria Roslund, Kassör

kassor@limhamnssegelsallskap.se

Lisa Nilsson, Sekreterare

Richard Klein, Ledamot 

Bill Erixon, Ledamot & ingår i Juniorverksamhet

b.erixon@outlook.com

Susanne Wågreus , Ledamot & Medlemsregister ansvarig

Lars Berg, Suppleant & Vice sekreterare

Peter Pepe Persson, Suppleant & ingår i Juniorverksamhet