Kontakt


Limhamns Segelsällskap

Mats Månsson, Ordförande
mats.mansson@telia.com

Göran Korch, Vice Ordförande
goran.korch@dependum.se
goran.korch@limhamnssegelsallskap.se
tel 040-158915 –  070-8908491

Lisa Nilsson, Sekreterare

Richard Klein, Ledamot & Juniorverksamhet ( Informationsansvarig )
070-817 33 22
jolle@limhamnssegelsallskap.se

Ann Fors , Ledamot & Medlemsregister ansvarig
ann.fors@telia.com

Bill Erixon, Suppleant & ingår i Juniorverksamhet
b.erixon@outlook.com

Lars Berg, Suppleant & Vice sekreterare

Mats Hassgård