Båtlaget


Är du ny inom båtlivet och vill lära dig mer.
Du kan vara med i Limhamns Segelsällskaps Båtlag och lära dig att göra rätt prioriteringar.

Fler och fler är intresserade av båtlivet och Du är en viktig kugge i vår verksamhet. Båtlaget vi erbjuder dig kompetensutvecklingen och personligutveckling inom båtlivet. Båtlaget hjälper nya som gamlaseglare att lära sig mer.

Vi är ett gäng som träffas
För att lära oss mer om våra framtida båtar och de olika detaljerna som man behöver koll på, som båt ägare

– Motorn är en vital del som bör prioriteras vare sig det gäller motor- eller segelbåt. Oljeservice görs med fördel på hösten, men bränsle- och kylsystemet kontrolleras gärna på våren.

– Också delar i anslutning till motorn, som propeller, drev, reglage och styrning är viktiga att se över inför varje säsong.

– Att måla båtbotten för att slippa beväxning bör prioriteras och båtens säkerhetsdetaljer som läckagetestare för gasolen, länspump och brandsläckare bör kontrolleras.

– Efter allt detta kommer det kosmetiska underhållet och det prestandabetonade. Men sätt inte ribban för högt. Det som blir bra är det som blir gjort.

– En vårrustning kan ta allt ifrån 5 till 50 timmar. Som nybörjare är det lämpligt att fokusera på de sju områden vi beskriver nedan. – Att polera och vaxa är egentligen inte nödvändigt, men eftersom det är ett jobb som ger synligt resultat är det ett tacksamt moment för nybörjaren.

Kontrollera gasolanläggningen varje år.

7 områden att prioritera

1. Säkra gasolen – Gasol är ett bra bränsle, men anläggningen behöver underhåll för att vara säker i alla situationer. Kontrollera därför din anläggning varje år. Gummislangar och packningar åldras och ska bytas ut regelbundet.

2. Montera propeller – Kontrollera att propellern är i gott skick, att anoderna har tillräcklig tjocklek och att propellern sitter ordentligt monterad. Att plötsligt tappa ett propellerblad kan leda till en farlig situation.

3. Inspektera genomföringar och slangar – Båtens genomföringar är potentiella läckagepunkter. Därför är det bra att hålla koll på dem. Ryck i genomföringarna från insidan av båten för att försäkra dig om att de är hela. Kontrollera att det sitter dubbla motmonterade slangklämmor.

Impellern – hjärtat i motorns kylsystem.

4. Montera impeller – Impellern är hjärtat i motorns kylsystem. Med sina skovelhjul skjutsar den runt kylarvattnet i sjövattenkretsen. Sjövattenkretsen möter färskvattenkretsen i en värmeväxlare och färskvattnet kyler i sin tur motorn. Sjövattenkretsen avslutas i avgaslimpan där den kyler avgassystemet och följer med avgaserna ut.

5. Kolla olja, bränsle och glykol – Olja och oljefilter brukar som regel bytas på hösten när motorn är varmkörd. Men kontrollera för säkerhets skull oljenivån i motor och backslag. Det är ett enkelt sätt att försäkra sig mot haveri. Lätta även på oljepluggen i botten av drevet och tappa ur några droppar olja. Oljan ska vara gyllenbrun och klar. Är den grå eller grumlig behöver oljan bytas och drevet packas om.

6. Polera fribod – Polering och vaxning är ett tacksamt jobb eftersom det ger ett synligt resultat. Syftet är att skydda gelcoaten mot UV-strålning. Börja med att rengöra båten med en mjuk svamp och ett alkaliskt tvättmedel. Tvätta nerifrån och upp så rinner smutsen snabbt av den nytvättade ytan. Nästa steg är polering och vaxning. 

7. Bottenmåla – För att vattenväxande organismer i form av slem, gräs och snäckor inte ska växa på din båt behöver botten skyddas varje år. Beväxning under båten drar nämligen ner farten, försämrar manöverförmågan och ökar bränsleförbrukningen. Börja med att skrapa bort löst sittande färg med en spackelspade eller liknande. Tips: Det finns två typer av färg. Kemiskt verksamma färger fungerar genom att utsöndra ett ämne som växter och djur inte tycker om. Fysikaliskt verksamma färger fungerar i stället genom att bilda en yta där djur och växter inte får fäste.

TIPS! Var ute i god tid så blir vårrustningen lustfylld och gör jobbet ordentligt, det har du igen senare.

Efter detta är det dags att Masta på båten

Skick ett mail till och berätta att du är intresserad att gå med i båtlaget eller bara att hjälpa till med andra saker på klubben, tex Husgruppen, kolla hängrännor, plasta jollar, måla 606an eller motorbåten m.m

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Har du andra frågor skicka till Båtlaget

  info@limhamnssegelsallskap.se