Nyckeltagg


Alla medlemmar har tillgång till klubbhuset.
Nyckeltagg kan kvitteras ut hos oss genom att skickat ett mail till info@limhamnssegelsallskap.se.
Samtidigt informeras Ni om de få enkla regler som gäller i huset och betalar en engångsavgift på 200 kr.