Presentation/Historia


Limhamns Segelsällskap är en ideell medlemsklubb vars gemensamma båtlivsintresse står i centrum. Vi är ca 400 medlemmar i alla åldrar.

Under sommarhalvåret träffas vi i andra hamnar, planerat eller spontant och vid klubbhusets grillplats. Klubben bjuder på grillkol och tändvätska. Klubben har ett antal optimistjollar, E-jolle och en 606:a, som disponeras av klubbmedlemmarna och vi arrangerar jollesegling för barn och ungdomar, som får pröva segling under uppsikt av vuxna seglare.

Vi har ett eget klubbhus som disponeras av våra medlemmar. Under icke seglingssäsong samlas vi i vårt klubbhus för många olika aktiviteter t.ex. fester, soppkvällar och många olika arrangemang. På sommaren disponeras klubbhuset av våra medlemmar för spontana träffar och grillkvällar.

Vi är delägare i Limhamns Småbåtshamn AB