Medlemsförmåner


Hej på Er alla,
https://batunionen.se/medlem/batklubb/medlemsformaner/

Tidningen Båtliv är Svenska Båtunionens medlemstidning, officiella organ, och Europas största båttidning!

Båtliv kommer ut sex gånger om året till alla med medlemskap i en båtklubb som är ansluten till Svenska Båtunionen.