Medlemsförmåner


Kaffe ingår i medlemsavgiften och är tänkt att förgylla samvaron när vi träffas.

Grillkol ingår i medlemsavgiften under förutsättning att K-flaggan hissas för att signalera till andra medlemmar att grillen är tänd.

https://batunionen.se/medlem/batklubb/medlemsformaner/

Tidningen Båtliv är Svenska Båtunionens medlemstidning, officiella organ, och Europas största båttidning!

Båtliv kommer ut sex gånger om året till alla med medlemskap i en båtklubb som är ansluten till Svenska Båtunionen.