Klubbvimpel


Skall vimpeln sitta på SB eller BB?

Det är bara när man för annan nations gästflagga som klubbflaggor och annat skall sitta på BB spridare

I alla andra fall skall skall klubbflaggan sitta på SB spridare.

Gästflagg ska föras under styrbords spridare och klubbflagg på babord dem får inte sitta ihop.

Traditionen är att man ordnar klubbflaggor från största klubb överst och sedan i minskande ordning.

Enligt SXKs årsbok kan man läsa följande and flaggreglemente:

“Om båt är registrerad i flera föreningar, förs under samma vantspridare flaggor och standertar i följande ordning: Kunglig klubb, riksförening, regionalförbund, lokalklubb.”

Regeln är att vid inpasserande av territorialgränsen till den besökta nationen skall dess nationsflagga hissas i SB vantspridare och vara kvar där tills man lämnar territorialgränsen bakom sig, då ska den halas!

Har man utländska gäster ombord hedrar man dessa genom att hissa deras flagga på BB sidan eller om man tex hyr en båt som är registrerad under annan flagg kan man hissa sin egen nationsflagga till BB

Nationsflaggor
Flaggning med nationsflagga är kopplad till huvudägarens nationalitet. För flaggning med svensk nationsflagga gäller att båten ägs till mer än hälften av en eller flera som har svensk nationalitet. Det finns inget straff för felaktig flaggning i Sverige men i en del andra länder kan det vara straffbart.  
Nationsflaggan får föras alla tider på dygnet då båten är på väg. Flagga bör alltid föras när andra båtar är inom synhåll och skall alltid föras i utländska farvatten. Båt för ankar eller förtöjd med besättning ombord ska föra nationsflagga mellan soluppgång tidigast klockan 08.00 till solnedgång eller klockan 21.00 vilket som infaller först. Samma regler gäller för samtliga grannländer i Östersjön samt Norge. 

Gästflaggor
Vid besök i utländska farvatten bör gästflagga föras under styrbords spridare. Saknas spridare hissas gästflagga efter styrbords vant, ca ¾  i dess längd från däcket. Gästflagga ska alltid föras ensam på styrbords sida. Det är en artighetsgest mot det land man besöker att ha den på styrbordssidan, som är båtens ”goda” sida. Om gästflagga förs ska föreningsflaggor flyttas till babord spridare eller vant. På motorbåt förs gästflagga på gösstaken.
Gästflaggan hissas och halas samma tider som den egna nationsflaggan.

Flaggor, oavsett vilka, skall vara hela och rena. Annars skiftas de ut.

Vi har fått in nya Klubbvimplar på lager, beställ en från info@limhamnssegelsallskap.se