Lär dig mer om navigation med LSS


Lär dig mer om navigation med LSS

Den 19 oktober startar kursen för Förarintyg och till våren arrangerar vi kurser för Kustskepparintyg och VHF. Kurserna hålls i LSS klubbhus i samarbete med kursledare Henrik de Vries.

Förarintyg

Start torsdagen den 19 oktober kl 18:30 i LSS Klubbhus på Bryggövägen 1 i Limhamn.

Pris 2 200 kr exkl. material och examination

Anmälan: henrik@yachtschool.se

Frågor till adressen ovan eller på telefon 0766-453 000

INNEHÅLL

  • Svenska sjökort, symboler och förkortningar
  • Navigering (grunder)
  • Lämplig båtutrustning
  • Säkerhet, sjömanskap och sjukvård
  • Miljö
  • Väder och vind
  • Lagar och regler
  • Knopar
  • Fyrar och landmärken

UPPLÄGG

Innefattar 8 träffar varav 1 examinationstillfälle. Förhörsavgiften 625 kronor betalas till förhörsförrättaren vid examinationstillfället. Ta med legitimation och intygsbok (om du har) vid examinationstillfället.

FÖRKUNSKAPER

Inga förkunskaper krävs. Deltagaren skall under kalenderåret fylla minst 12 år.

KURSMATERIAL

Kursmaterial kan du beställa via mail henrik@yachtschool.se eller www.bryggboden.se, ange Yachtschool som referens.

Ett komplett paket utbildningsmaterial Förarintyg innehåller Fritidsskepparen (Utterström), passare, transportör och övningssjökort 931 (väst). Ta gärna med anteckningspapper, blyertspenna, suddgummi och linjal.

BRA ATT VETA

Vid godkänd examination får du en stämpel i din blåa intygsbok, eller så kan du beställa intygskort. Boken/kortet ett måste vid hyra av båt utomlands.