Klubbhus


Som medlem i LSS ges möjlighet att hyra Klubbhuset.

  • Huset kan inte hyras under tiden 1.5-31.9
  • Du måste vara medlem i LSS i minst 1 år för att få hyra klubbhuset. Titta efter i Kalendern på Hemsidan om huset är ledigt.

·        Föräldraransvar för ungdomar under 21 år om ungdomarna vill hyra klubbhuset. 
Ansvaret innebär att det måste finnas vuxna personer i lokalen eller i dess närhet.

·        Tider – Klubbhuset hyr du från klockan 12:00 till klockan 12:00 påföljande dag.
Det går också bra att hyra för en eftermiddag kl 12:00 till 19:00

·        Hyra – Grundhyran är 2000 kronor. För en eftermiddag är grundhyran 1000 kronor. Deposition 3000,-
skall vara betald innan uthyrning

·        Rökning i lokalerna är självklart förbjuden

·        Städningen efter festen ansvarar du för. Återbetalning efter kontroll av städning och porslin oh glas oskadat

·        Djurfritt i lokalerna undantag tjänstehund, ledarhund, assistanshund.

Så här gör du för att boka lokalen.

Kolla om tiden är ledig och boka den på denna länk: ( kan ej bokas 1 maj – 1 oktober )
https://rentle.store/limhamnssegelsllskap/product/9PYXfT7PPx5ThHB6go85

1: Skicka ett mail till info@limhamnssegelsallskap.se och skriv “Bokning” + ditt namn och önskat datum i ärenderaden. I mailet skall följande information finnas: namn, telefonnummer, mobilnummer, mailadress, medlemsnummer.

2: Du får bekräftelse på om datumet är ledig

3: Betala in hyra. Bokningen är giltig först när aktuell hyra är inbetald