Vi Praktiska Båtägare


I egenskap av ny båtägare ställs man många gånger inför situationer som är nya och som först känns oövervinnerliga.
Som exempel kan nämnas på- och avmastning, vinterkonservering av motorn, val av bottenfärg osv. Listan kan bli lång.

Flera av klubbens medlemmar som har ägt båt i många år har bildat en grupp tillsammans med några nya båtägare. Gruppen har som syfte att de som har längre erfarenhet att äga båt skall dela med sig av sina erfarenheter.

Alla medlemmar är välkomna att delta, både nya båtägare och ni som önskar veta mer om båtvård. Vi ser gärna att motorbåtsägare ansluter till gruppen.

Det kommer mer information !

___________________________________________________________________________________________________________

Tema Praktiskt båtägande – El Ombord

Dokument som vi gick igenom på mötet

Tema Praktisk Båtägande

___________________________________________________________________________________________________________

TIPS! från Richard Klein

Båtpärm

Båtpärmen baserar sig på erfarenheterna från många års besiktningar av fritidsbåtar. Innehållet är utformat på ett så enkelt sätt som möjligt. Hela besättningen skall kunna sätta sig in i vilket skick båten skall vara för att vara riktigt sjösäker. SXK Båtpärm finns numera endast i digital form.

Pärmen kompletteras och uppdateras successivt. Tio kapitel har reviderats under 2013/14/15. Dels har innehållet förnyats, dels har layouten ändrats så att det blir färre sidor vid utskrift.

Varje kapitel kan laddas ner som ett pdf-dokument;

Om du inte är medlem men har användning för Båtpärmen — som SXK funktionärer gör ideellt — kan du uppmuntra arbetet med ett medlemskap:

http://www.vastkustkretsen.se/Batteknik/Batparmen?from=Publikationer.Batparmen