Digitalt Vårmöte


Kära Medlemmar i LSS!
Då trycket på sjukvården fortfarande är högt och då många fortfarande inte fått sin första spruta har
LSS styrelse beslutat, för att undvika spridning så här i pandemitider att hålla vårmötet över (digitalt)
Microsoft Teams , som finns att ladda ner gratis på er dator, läsplatta eller smartphone.
Om restriktionerna kring Corona förändras kommer mötet att hållas i vårt fina klubbhus, ni kommer
att få besked om vilket.
Vi startar måndagen 31 maj 2021 kl 18.30 och bifogar agendan.
Övriga handlingar och länk till mötet kommer senare. (Om vi inte kan träffas i klubbhuset).