Besök från Dragør Bådelaug.


Kommande helg, 22-23 augusti är det planerat för ett besök från Dragør Bådelaug. De beräknar komma med 5-6 båtar ca 15 personer. De kommer då ha tillgång till klubbhuset och de är medvetna om att de inte har ensamt tillträdde utan tvärtom tyckte de att det bara vore trevligt om det är LSS´are där också.