Fika Race


Hej Fika-Racekamrater!
Du LSS-medlem som ännu inte har varit med på introduktionsgenomgången eller racet och är intresserad av att vara med, är välkommen att anmäla dig som gast eller gäst till goran.korch@telia.com.
Första racet blev mycket lyckat och uppskattat!
7 båtar i olika storlekar och typer, från MAXI 77 till Finngulf 37, kämpade mot och med utmanande vindar, vågor och strömmar.
Banan bjöd på bjöd på 2 kryssbogar och en läns, i härlig försommarsol.
Många lärdomar gjordes av både rävar och rookies.
På tisdag, den 22 maj kl. 18.30 går starten för nästa Fika-Race. Samling vid klubbhuset kl.17.45 för kort genomgång och fördelning till båtar, gastar och ev. gäster.
All kommunikation inför Fika-Race sker via appen Coboats!
Viktigt att man som deltagare har laddat ner appen Coboats från APP Store eller Google Play
Varje båt bemannas av en skeppare och en gast. Den som vill kan ta med ”gäst” i form av exv. familjemedlemmar som vill se hur det går till, men som inte är aktiva i besättningen under racet.
Vi ser följande kombinationer av besättningar:
        Skeppare med egen båt och egen gast
        Skeppare med egen båt och gästgast
        Gast med båt som vill ha en mer erfaren skeppare
        Gast med eller utan båt som vill gasta på annan båt
Inför Fika-Race meddela via Coboats hur du vill delta så kommer matchningen av skeppare vs gastar att kunna lösas på bästa sätt, så att alla som vill kan vara med.
Bifogar länk till SRS-tabell (finns inte din båt med så kommer vi att ta fram ett relevant tal för den) och banbeskrivning, med de punkter vi gick igenom igår: http://matbrev.svensksegling.se/Home/BoatList
Välkommen med frågor och feedback!
Hälsningar från Fika-Race teamet
genom
LSS-hälsningar!
Göran
Tel 0708-90 84 91