Båtlaget


LSS båtlag

Det övergripande syftet med Båtlaget är att skapa ökad medlemsnytta genom att:

 • Inspirera till båtliv och attrahera nya medlemmar
 • Ge möjlighet att prova på, inför eget båtköp
 • Fungera som utbildningsplattform för
  • Båtvård och båtunderhåll
  • Manöverövningar under segel och motor
  • Navigeringsövning kopplad till utbildning för förarbevis
 • Ge möjlighet att disponera båten för kortare turer/övernattningsturer (förtur för de som ingår i båtlaget) för att:
  • Prova på, inför eget båtköp
  • Ge möjlighet för tillfälligt ”båtlösa” (exv. mellan sälj och köp) att komma ut och segla.
  • Vid all segling med LSS båtar skall flytväst/räddningsväst bäras!

Så här går det till
Vi träffas på klubbhuset kl.18.30 maj-juni och kl. 18.00 augusti och september, för kort genomgång innan vi seglar. Beroende på hur många vi är seglar och tränar vi i omgångar så att alla får vara aktiva.

Var och en kommer att föra en träningslogg för olika moment som genomförs.

Vill du engagera dig i båtlaget

är du välkommen att kontakta båtlaget via ett mail till info@limhamnssegelsallskap.se