Projekt Kölbåt


Vill du tillhöra Båtfolket som putsar och fixar våra klubbbåtar ( skicka ett mail till jolle@limhamnssegelsallskap.se )

 

LSS flotta!

Under 2017 har LSS  startat Projekt Kölbåt med syfte att erbjuda ytterligare medlemsnytta, framför allt för våra medlemmar som exempelvis:

 • Ännu inte valt att skaffa egen båt.
 • Föräldrar till barn och ungdomar i vår jolleskola och vill prova på båtlivet med hela familjen
 • Befinner sig mellan såld båt och nästa båt.
 • Vill lära sig båthantering och båtunderhåll

 

Projekt Kölbåt  LSS har anskaffat en Maxi 77

Det övergripande syftet är således att skapa ökad medlemsnytta genom att:

 • Inspirera till båtliv och attrahera nya medlemmar
 • Ge möjlighet att prova på, inför eget båtköp
 • Fungera som utbildningsplattform för
  • Båtvård och båtunderhåll
  • Manöverövningar under segel och motor
  • Navigeringsövning kopplad till utbildning för förarbevis
 • Ge möjlighet att disponera båten för kortare turer/övernattningsturer (förtur för de som ingår i båtlaget) för att:
  • Prova på, inför eget båtköp
  • Ge möjlighet för tillfälligt ”båtlösa” (exv. mellan sälj och köp) att komma ut och segla.

https://www.limhamnssegelsallskap.se/verksamhet/projekt-kolbat/

Ett första steg är nu att undersöka intresse och engagemang bland LSS medlemmar, för att sedan ta nästa steg i processen, som är att samla intresserade till en informationsträff om de följande stegen i projektet.

Så, Du som tycker att detta låter som en spännande idé och är intresserad av att engagera dig i Projekt Kölbåt är välkommen att kontakta Göran Korch så snart som möjligt, med din intresseanmälan!

E-post: goran.korch@telia.com

0708-90 84 91