Seglarskolehandbok LSSSå här lyder Limhamns Segelsällskaps vision.

För att se barn lyckas ska vi gemensamt se till att varje barn  och förälder känner trygghet,
tar ansvar och skapar kunskap i det livslånga lärandet.

Seglarskolehandbok

Målet med LSS’s seglarskola är att alla ska tycka segling är roligt och att alla känner sig trygga på sjön.
Vi jobbar för att alla vill fortsätta att segla efter seglarskolan! På seglarskolan lär du dig grunderna i segling.Vi utlovar frisk luft och trevliga kamrater!

Hjärtligt välkommen!

Trygghet!

Grundregeln för nybörjare är att man skall känna trygghet! Fortsättarna kan successivt lära sig segla i friskare vindar i den takt barnen själva vill.
Därför har vi tagit fram lite förhållningsregler kring vindstyrka.

 Vi seglar:

När man kan sitta nere i båten, (upp till 4-5 m/s), alla kan segla!

När man måste sitta på båtens kant, (mellan 4-6 m/s), så bestämmer varje barn själva om de vill segla.
Man kan segla ensamma, med en kompis i båten eller man kan vara ute i följebåtarna.

Vi är på land:

Blåser det över 8 m/s har vi aktiviteter på land. Fortsättarna kan segla om de vill, men då tar vi ut färre jollar och barnen får turas om att segla.

Barnen får träna på detta när de känner sig mogna och vill själva.

Föräldrar är välkomna att vara hjälpledare både på sjön och iland.

Säkerhet!

Vi är mycket måna om trygghet och säkerhet, därför gäller följande regler:

 • Vi seglar i hamnen. Gäller nybörjarna, fortsättarna får segla ut själva och upptäcka hamnen om de vill.
 • Vi har 1 följebåt.
 • Flytväst är ett krav i båt och på brygga.
 • Vi springer inte på bryggorna.
 • Vi provar på hur det är att kapsejsa, och resa båten upp igen, under trygga förhållanden!
 • Prata med instruktörerna om hur du känner det, det är viktigt att man börjar segla i den takt man själv vill.
 • Barnen är olycksfallsförsäkrade i seglarskolan genom SBU.

Hänsyn!

Vi håller till i LSS’s lokaler där många föreningsmedlemmar samsas om gemensamhetsutrymmen.
För allas trivsel så håller vi ordning och städar efter oss då dagen avslutas. Vi har tillgång till klubbstugan och gemensamma utomhusplatser som bryggor, iläggningsramp, gräsmattor och utemöbler.

Klädsel

Tänk på att det alltid är kallare på sjön än på land och att det nästan alltid är blött i båten. Följande kläder och utrustning behöver du:

 • Flytväst, använd seglarväst ej räddningsväst med krage. Flytvästen bärs alltid ytterst!
 • Varma kläder, vi är alltid utomhus oavsett väder. Vädret kan skifta många gånger under dagen. Mössa är skönt då det blåser.
 • Regnkläder, regnbyxor är bra även om det inte regnar eftersom det ofta är blött i båten.
 • Badkläder, handduk, keps, solglasögon och solskyddsmedel när vädret är soligt och varmt. (knyt fast keps och glasögon med snöre så du inte tappar dem i sjön)
 • Torra ombyteskläder, gärna två omgångar.
 • Har du en våtdräkt så ta med den, det är dock inte ett krav för seglarskolan.

Att låna optimist

Om du lånar en LSS-jolle gäller följande:

 • Alla båtar är märkta. Viktigt att du använder rätt segel, roder till rätt båt och centerbord passat till alla båt. Du som lånar båten utanför segelskolan har ansvar för den under tiden och måste vara aktsam om båtens alla delar.
 • Båten skall ligga på anvisad plats och segel, roder, centerbord skall förvaras i boden.
 • Alla lån

Viktigt att du kontrollerar följande på din jolle innan seglarskolan:

 • Att infästningar på rodret och akterspegeln sitter fast.
 • Att rorkult och förlängare är hela och sitter fast.
 • Att centerbordet passar i centerbordstrumman.
 • Att det finns en förtamp som är 4-5 meter.
 • Att seglet är helt och sitter fast med alla litsar.
 • Att spristaken är hel och fästanordningen på masten är ok.
 • Att fästen till skotanordningarna är ok och att skotet är tillräckligt långt.

Att vara seglarförälder…

 • Hjälp barnen att packa kläder. Det är många saker att hålla reda på som ska med. Packa för alla väder, snabba väderskiften är inte ovanligt!
 • Var positiv, peppa och tyck att barnen är duktiga!
 • Förstå barnens osäkerhet! Det är helt ok att vara rädd och osäker. Prata med ledarna, varje barn bestämmer själv när han/hon vill segla!
 • Hjälp till lagom mycket! Hjälp till att ta hand om båt och utrustning i början men se till att ditt barn är med hela tiden så att de lär sig själva. Hjälp inte bara ditt eget barn, i LSS försöker vi att lära barnen att hjälpas åt med båtar och kärror så det är självklart att vi vuxna också hjälps åt.
 • Ingen lär sig att segla på en enda vecka.
 • Vi uppmanar alla föräldrar att engagera sig efter sin egen möjlighet och förmåga.

  Vill du engagera dig i LSS’s jolle sektion så hör av dig till Richard Klein. jolle@limhamnssegelsallskap.se eller ring 0708-173322

Välkommen till Limhamns Segelsällskap och en härlig Seglingssäsong!