Seglarskola och Seglingar för barnen


Vi är behov av nya ledare! för att kunna erbjuda denna verksamhet till våra medlemsbarn, kontakta info@limhamnssegelsallskap.se 

För alla medlemsbarnen under säsongen

Så här lyder Limhamns Segelsällskaps vision.

För att se barn lyckas ska vi gemensamt se till att varje barn  och förälder känner trygghet,
tar ansvar och skapar kunskap i det livslånga lärandet.

Kontaktperson Jollegruppen LÄNK

Anmäl dig till Jollegruppen Barnlista när Barnseglingarna startar eller när vi planerar träffar: LÄNK

#

Några som ni kommer att träffa är

Pepe av de sjuhaven

Matros Bill

Captain Paul

Micke med järnhästen

Tommy the Sailor

Jungman Richard

m.fl

Vad kostar detta? Ni måste teckna ett familjemedlemskap i LSS och sen tillkommer en kostnad på 200 kr för varje barn i familjen, som vill segla.

Avgifterna samt medlemskapet skall vara betalt innan segling.

Anmäl dig till Jollegruppen Barnlista när Barnseglingarna startar eller när vi planerar träffar: LÄNK

Ladda ner Sjövettsdiplomet

OBS! Ni måste få ett okej från Jollegruppen för att deltaga i våra seglingar.

Våra Optimistjolle barn är alla nybörjare mellan 5år och 12år

Vi låter barnen hitta en helt egen stil för att ha koll på optimistjollens delar.

Tumregeln är i stort sett inte mer komplicerad än så.

— Vi tänker oss 50 procent segling och 50 procent lek,

Alla sjöbjörnar – även de blivande – måste ju veta vad som är vad i allt styr- och badbord, kryss, läns, halvvind och slör.

Så när man är klar med tränandet på att segla läns, kryss och halvvind, så kan vi mycket väl ta en större segelbåt tur ut i Öresund.

Föranmälan krävs och medlemskap i LSS innan segling

Vi har begränsat antal flytvästar, om ni inte har egna. ( inga uppblåsbara )
Vi är alltid behov av vuxna som kan hjälpa till med att bära, lära ut eller köra motorbåt

Som medlem är du med och bidrar till liv och rörelse på Limhamns Segelsällskap under sommaren och hösten,både på havet och på land. Din medlemsavgift finansierar vår ideella verksamhet och seglarskola på Limhamn under sommarhalvåret. Ditt medlemskap betyder mycket.

Medlemsavgiften betalas in till vårt bankgiro: 503-5472. Uppge namn och adress samt e-post vid inbetalning. Du kan även betala på Swischkonto 123 368 0709

Medlemsavgifter LSS 2018:

Familj 600 kr (obegränsat antal medlemmar, men de bor på samma adress)

200 kr Piratavgift/Jolle avgift. (Kostnaden för att var med i Jolle seglingarna.)

____________________________________________________________________________________________

Vid frågor om jolle verksamheten, anmälan till kurser eller något annat kontaktar ni
Richard Klein. Mobil: 0708-173322 eller tryck här 0708–173322

“Att lära sig segla är för många en stor upplevelse, oavsett ålder. Att själv kunna manövrera en båt, ett tävlingsredskap ute på havet eller på en sjö med endast vind och vågor som drivkraft, är en fantastisk känsla! “

Låt LSS hjälpa dig förverkliga denna dröm.

Fördelarna är många, inte minst att barnen på ett naturligt sätt genom vänner och  kompisar får prova på idrotten segling samt förhoppningsvis skaffar sig ett nytt livslångt intresse. För projektets instruktörer är det också en stor utmaning att på bästa möjliga sätt väcka intresse för vår fantastiska idrott genom ett säkert, roligt och inspirerande upplägg som passar alla. 2018 var det 7:e året i denna form där vi jobbar med ett stort antal elever utspritt på cirka 20 dagar.

Seglingarna genomförs med stöd av medlemmar och klubbens resurser.

Våra båtar

Vi har 10 Optimister – För de minsta och yngsta

Optimistjollen är basbåten för juniorernas träningsverksamhet.

Utdrag ur programmet:

 • Själv kunna rigga, sjösätta och förtöja en optimistjolle
 • Tilläggning utan att krocka med bryggan
 • Pröva olika seglingssätt, gasa och bromsa
 • Nyttja seglingssätten och ta sig runt en satt enklare bana
 • Lek & Bus

Till Förälder: Nybörjargruppen är en seglarskola som riktar sig till nybörjare och/eller de som tidigare har erfarenhet av jollesegling.
Flytväst är obligatoriskt och vi har flytvästar som ni kan låna .

Vi har även en 606:a – Kölbåt som vuxna kan lära sig segla med. Kurs tillfälle avtalas med Richard Klein
I klubbens träningsverksamhet används en klubb ägda 606:a. Båten, en kölbåt på sex meter, seglas av 2-3 personer. ( Inkl ledare )
En stabil och bra båt för nybörjare.

Målet är att ni skall lära er:

 • Segla som rorsman och gast i lätta till moderata vindar.
 • De 4 segelsätten (kryss, läns, halvvind och slör).
 • Riggning av 606:a.
 • Vokabulär och knopar.
 • Kapsejsning.
 • De grundläggande väjningsreglerna på sjön.

Blir ni medlem i klubben då har ni möjlighet att segla denna 606:a när ni vill, bara den är ledig i kalendern

Det finns en E-Jolle ( som står till förfogande för alla medlemmar i klubben vid medlemskap ).

LSS Träningskalender -presenteras vid start av jolleseglingarna

I VÅR FÖRENING ÄR ALLA VÄLKOMNA

Att bli bemött utifrån sin person och inte utifrån sina bakgrund är en självklarhet hos oss.
Att få lyckas och glädjas över sina framgångar och veta att det man gör är bra nog skapar en känsla av gemenskap och teamkänsla.

Våra aktiviteter utformas utifrån barnen, deras förmågor, styrkor och nivå. Vi tror på att alla kan lyckas genom rätt förutsättningar.

Det finns plats för alla!

Kurs deltagandet! kräver ett familjemedlemskap i Limhamns Segelsällskap

Utgår från Barnkonventionen

Alla barn har rätt har utgångspunkt i Barnkonventionens artikel 31 ”Varje barn har rätt till lek, vila och fritid”.

– Alla barn har rätt till lek. Det kan handla om att pyssla, spela spel eller idrotta i en förening. Genom leken får barn möjlighet att ha roligt och samtidigt utvecklas. Tyvärr vet vi att alla barn inte har samma förutsättningar att delta i lek- och fritidsaktiviteter idag