Vår seglarskola


Limhamns Segelsällskap har seglarskola för både barn och vuxna.

Just nu! är dessa segeltillfällen stoppade, eftersom vi saknar ledare inför 2020

Vid all segling med LSS båtar skall flytväst/räddningsväst bäras!

I vår flotta har vi 10 stycken optimistjollar som passar till segling för barn mellan 5 och 12 år. En 606:a för ungdomar och vuxna.

Jolleskola

Under utbildningen lär sig barnen själv att rigga och sjösätta en optimistjolle, att lägga till, prova olika seglings sätt och mycket mer. Framför allt har vi roligt tillsammans!

Vi har möjlighet att ta emot 10 stycken seglingssugna barn under säsongen 2019.

Vi har avslutat för säsongen, återkom gärna 2020

Mer information kommer vid senare tillfälle

/Richard och Jollegruppen

Eftersom vi är en ideell förening är vi beroende av att våra medlemmar kan engagera sig i seglarskolan för att det ska bli en bra upplevelse för barnen. Du som förälder är välkommen att hjälpa till, du behöver inte kunna segla själv.

Segla med en 606
606:an är en kölbåt som är 6 m lång och seglas av 2-3 personer åt gången (inkl. instruktören). Det är en bra och stabil båt för nybörjare.

Under 3 lektioner får ni lära er att segla som rorsman och gast, de fyra segelsätten (kryss, läns, halvvind och slör), riggning och mycket mer.

Efter utbildningen har ni möjlighet att boka båten för att segla själv.

Så här lyder Limhamns Segelsällskaps vision.

För att se barn lyckas ska vi gemensamt se till att varje barn  och förälder känner trygghet,
tar ansvar och skapar kunskap i det livslånga lärandet.

Kontaktperson Jollegruppen LÄNK

Intresseanmälan görs till

info@limhamnssegelsallskap.se

Seglarskolan är endast för medlemmar. Barn kan inte vara medlemmar själv utan ingår i ett familjemedlemskap.

filmer om att segla Optimistjolle
https://svenska.yle.fi/artikel/2010/04/28/seglarskolan

Pålstek
https://youtu.be/RQZ38u5fpGk

https://kustkanalen.solidtango.com/video/sjoklar-kustakademi-instruktionsfilm-palstek

Utgår från Barnkonventionen

Alla barn har rätt har utgångspunkt i Barnkonventionens artikel 31 ”Varje barn har rätt till lek, vila och fritid”.

– Alla barn har rätt till lek. Det kan handla om att pyssla, spela spel eller idrotta i en förening. Genom leken får barn möjlighet att ha roligt och samtidigt utvecklas. Tyvärr vet vi att alla barn inte har samma förutsättningar att delta i lek- och fritidsaktiviteter idag

Jolleskola
XXX kr per barn och termin

Medlemskap familj
Återkommer med den nya prislistan 2020

Medlemskap senior
Återkommer med den nya prislistan 2020

Bankgiro
503-5472

Swish

123 368 0709

Uppge namn, adress och

e-post vid inbetalning