För dig som vill låna klubb-båtar


” Klubben har tio optimistjollar, en E-jolle och en 606:a, Båten är en mindre kölbåt som är drygt sex meter lång ( Ligger på land, just nu! ). Här lär du dig grundläggande kölbåtsegling”

För dig som nyttjar klubb båtar som medlem

Inget “grönt kort” behövs för lån av Optimistjollar och E-jollen, Det är viktigt att det finns en vuxen med.

Du som lånar 606:an gäller ett ”grönt kort” efter genomgång av båtklubbens kontaktperson eller efter 606 kurs. Den som ansvarar för båt ska i händelse av skada:

 • Ersätta kostnad för skador upp till självrisken på klubbens försäkring.
 • Ansvara för att skadan hanteras/behandlas så att båten inte kommer till ytterligare skada.
 • Ansvara för att detta anmäls till Richard Klein.
 • Ansvara för (eller åtminstone ha omfattande delaktighet i) att Om så behövs få upp båten ur sjön
 • I förkommande fall montera av skadad del.
 • Se till att skadan repareras så fort som möjligt.

Checklista för klubbens låneoptimister, kontrollera…

 • Optimistens flytkuddar, om det finns några och de som finns att de sitter fast och är hela
 • Rodret, rorkult är hela.
 • Förtamp finns och är minst 2-3m lång så det går att bogsera båten om så behövs
 • Att alla litsar finns i seglet
 • Skot och block är helt

För klubbens lånebåtar utgår ingen båtlåneavgift.

Våra hjälpsamma medlemmar finns alltid på plats och kan alltid hjälpa till om du behöver hjälp med båten. Viktigt att komma ihåg är att rapportera in eventuella skador så vi snabbt kan åtgärda dessa.

info@limhamnssegelsallskap.se