Bokningskalender 606:an


Tryck här på denna länk för att komma till kalendern för att Boka 606:an här:

Viktig! information om att låna 606:an (lånetid max 3 timmar)

OBS! viktigt att ni kolla vantskruvarna innan segling samt efter segling.

23/5 viktig information från Richard idag när vi skulle använda 606:an då var  riggen löst ansatt och det är OK , men att de yttersta vantskruvarna var på de yttersta gängorna. kolla detta när ni seglar nästa gång

Segeltrimskolan, Riggtrim

När det gäller segel hänger mycket på riggen. Ska segeltrimmet lyckas gäller givetvis att riggen står rätt. Det är den som används för att justera både bukdjup, bukplacering och twist, och som dessutom till stor del bestämmer båtens grundbalans.

Nu är det inte mastlutningen som mest påverkar båtens balans, lovgirighet och rodertryck. Storseglets form och skotning har en mycket större roll, vilket betyder att lovgirigheten från ett utseglat storsegel aldrig kan kompenseras med minskad mastlutning. Det betyder däremot inte alls att mastlutningen är något ointressant som man kan bortse ifrån.

Det har nästan aldrig hänt att vi sett en mast med för mycket bakåtlutning. En masthead rigg ska luta ungefär en mastbredd bakåt, medan en partialriggad båt ska ha cirka två till fyra mastbredders lutning vid förstagsinfästningen, ofta mer. Ingen av riggtyperna får någonsin luta framåt! Tänk på att mastlutningen måste ställas in med båten liggande utmed sin seglande vattenlinje om resultatet ska bli riktigt.

Ett annat vanligt fel är att riggen är för löst ansatt. Många tror att detta minskar lasterna på båt och rigg, men i verkligheten är det tvärt om. Chockbelastningarna när en lös rigg sträcks upp i t ex hård sjögång, frestar mycket mer på mast, vantskruvar, röstjärn och infästningar än den jämnare belastningen från en hårdare ansatt rigg. Det är däremot riktigt att släcka på akter- och backstagsspänningen när båten ligger i hamn, så att båt och rigg inte tröttas ut.

Eftersom stagen töjer sig, särskilt när de är nya, är det viktigt att kontrollera och justera fintrimmet flera gånger per säsong. Riggtrim handlar inte bara om effektivitet, det är också en fråga om säkerhet.

Mått

Längd över allt(m)  6.06
Skrovlängd(m)
Längd vattenlinjen(m) 5.5
Bredd (m) 1.89
Höjd(m)
Vikt/Deplacement(kg) 600
Djupgående (m) 0.95
Minsta djupgående (m)

Konstruktion

Konstruktör Pelle Petterson
Tillverkare Monark Crescent AB
Tillverkningsår
Költyp Fenköl
Kölmaterial Järn
Kölvikt (kg) 250
Roder Utanpåliggande
Akter Negativ
Skrov Plast

Riggmått

Typ av rigg Partialrigg

Segel

Total segelarea (m2)
Storsegel (m2) 10.5
Fock (m2) 5.5
Spinnaker (m2) 22

Interiör

 

Saknas då Monark 606 är en öppen dagseglare.

Höjd i kabin (m)
Antalet kojplatser (st)

SRS Klassificering

SRS  0.842
SRS utan undanvindssegel 0.823

frågor då kan du ringa Richard Klein 0708-173322 eller skicka ett mail till jolle@limhamnssegelsallskap.se