Husgruppen / Boka huset


Husgruppen
info@limhamnssegelsallskap.se

Boka Klubbhuset
Klubbhuset kan hyras av medlem under förutsättning att medlemmen själv deltar i arrangemanget. Klubbhuset kan hyras av företag om en medlem eller styrelsen går i god för det. Klubbhuset hyrs ut under icke seglingssäsong som är mellan sista helgen i september t o m 15 april.

Hyra och Boka Klubbhuset