Representanter i Hamnstyrelsen


Hamnstyrelsen

LSS representanter i Hamnstyrelsen är:

  • Roland Mårtensson
  • Vakant
  • Vakant

Småbåtshamnen i Limhamn AB arrenderar hamnen av Malmö Kommun. Hamnbolaget drivs som ett aktiebolag och ägs till lika delar av de tre klubbarna; LSS, MSS och LYC. I bolaget finns representanter från resp förening – två ordinarie och en suppleant. Inom Hamnbolaget finns en arbetande styrelse.