Båtlaget


Nu är det dags att ta nya tag inför kommande seglingssäsong!

Flera av er deltar i de nautiska utbildningarna, vilket är mycket positivt.

I avvaktan på att vi ska börja vårrustningen av vår Maxi 77:a kommer vi att ha träffar kring de olika praktiska ämnesområdena vi inventerade i höstas.

Vi kom fram till att en träff varannan vecka kan vara lämpligt.

För att matcha utbildningarna i SRC/VHF och kustskeppare lägger vi båtlagsträffarna på tisdagar enligt följande:

23/1, 6/2, 13/2, 6/3, 20/3, 10/4

När vi så småningom kan påbörja vårrustning startar vi även den fortsatta uppgraderingen av Maxin, med målet att i år ska båten även vara utrustad för övernattning.

Påminner om att vi vill ha in fler namnförslag till Maxin!

Så nu vill jag snarast veta om ni vill fortsätta i båtlaget under 2018, årsavgiften är samma som tidigare SEK 250 per person.