Parkeringszon Småbåtshamnen


Parkeringszon i hela SmåbåtshamnenFrån 1 april 2021 införs parkeringszon i Småbåtshamnen. Följande regler kommer att gälla.För samtliga markerade parkeringsplatser gäller 4 timmars fri parkering. Efter 4 timmar kostar det 10 kr per timme att parkera. Parkeringsbiljett löses med telefonappar såsom Parkster och Easypark. P-skiva gäller.För övriga ytor i hamnen som inte är markerade parkeringsplatser gäller generellt parkeringsförbud.För båtägare i hamnen och vissa andra finns möjlighet att lösa årskort för parkering. Årskortet kostar 400 kr och ger tillgång att stå fritt på markerade platser och på båtuppställningsplanen under beaktande av hamnens ordningsregler, dvs. fordonsparkering få ej ske så att framkomligheten hindras.Parkeringskort köpes på Hamnkontoret. Bilnummer skall anges. Bilbyte under säsong måste anmälas till Hamnkontoret så att P-bolaget får denna information.