Höstmötet – Inställt!


Hej Alla,

Med hänvisningen till de nya/uppdaterade och striktare riktlinjer från regeringen och folkhälsomyndigheten rörande förhållningsätt för pandemin.

Så ändras höstmötet till ”e-postsmöte” på samma sätt som vi genomförde vårmötet, mer information kommer via e-post.