Här är information rörande Danmarksbesök


Här är information rörande danmarksbesök. Sprid kunskapen bland medlemmarna!

Därtill finns begränsande bestämmelser om speedboats som kanske inte är allmänt kända, se bilagan, och krav på ”båtkörkort” för planande båtar.

EBA. European Boating Association, har ombetts av danska seglarförbundet att informera båtorganisationerna i grannländerna om Coronasituationen i Danmark.

Informationen från den danska polisen är denna:

Till seglare/båtägare som anländer till Danmark sjövägen.

Beroende på situationen med coronaviruset/covid 19 har tillfällig gränskontroll utökats. Människor som kommer sjövägen måste ha angelägna skäl för inresa. Enskilda seglare och motorbåtsresande jämställs med turister och har för tillfället inga angelägna skäl att resa in till Danmark.

Den danska polisen genomför gränskontroller i hamnarna men kan även utföra kontroller till havs.Läs mer om situationen och vad som är angelägna skäl på www.politi.dk/en/coronavirus-in-denmark eller ring +45 7020 6044.

_________________________________________________________
Skånes Båtförbund
c/o Kjell Holst