Viktigt från Småbåtshamnen


Till samtliga båtägare som har avtal med Småbåtshamnen i Limhamn AB
(Hamnbolaget)
Under kommande säsong 2020 avser Hamnbolaget att göra förbättrings- och underhållsarbete på våra uppställningsplatser.
Vi vill därför i god tid förannonsera att vi inte kommer att tillåta att båtar står kvar på land i perioden 1 juni – 15 september 2020.
Vaggor och stöttnings material skall förflyttas till angivna platser för att frigöra aktuella ytor. Om du av någon anledning inte har möjlighet att sjösätta din båt, måste du senast 31 mars kontakta Hamnkontoret för information om vad som gäller.

En viss del av uppställningsplatserna kan komma att användas för de båtar som har giltiga skäl att inte sjösättas.

Alla kostnader för flyttning av båt och vagga/stöttnings material kommer att påföras båtägaren. Hamnbolaget kommer att ta ut en extra avgift om 3.000 kr för de båtar som medges att stå kvar på land.

Ytterligare information kommer att ges i samband med detaljplanläggning av ovan angivna förbättrings- och underhållsarbeten.
Hamnstyrelsen vill med detta meddelande i god tid avisera en skärpt tillämpning
av vår policy för båtar på land.

Någon ändring av avtalet har inte skett.
Utdrag ur “Ordnings & Säkerhetsföreskrifter”
1.1  Förtöjningsplats disponeras från och med den 15 april till och med den 31 oktober samma år.
1.2 Uppläggningsplats på land disponeras från och med den 15 september till och med den 15 maj året efter.

Hamnstyrelsen