Segelbåtsföretagen bjuder in till Segelbåtsdagarna


å väst- och ostkust är alla välkomna att se och prova på segling och segelbåtar.  I hamnarna i Ellös och Gustavsberg visas över 30 segelbåtar.  Nytt för i år är att Segelbåtsdagarna på västkusten hålls i Ellös i Hallberg-Rassys hamn.

Västkusten, Ellös 11 och 12 maj

Segelbåtsdagarna 2019 hålls på västkusten i Hallberg-Rassy hamnen i Ellös