Inbjudan till båtbotten mätning 7 april och info träff den 8 april!


Söndagen den 7 april utför vi kostnadsfria mätningar av metallhalter på fritidsbåtars bottenskrov. Britta och Göran Eklund från Happy Boat utför arbetet och det går bra att föranmäla på vår hemsida www.malmo.se/batbotten. För att kunna mäta måste båten vara på land.