Plastskräp i havet blir optimistjollar


Projektet “Optimist för havet” är ett treårigt samverkansprojekt (2018-2020) som syftar till att synliggöra och minska den marina nedskräpningen. Projektet ska dels öka kunskapen om skräp i haven bland barn och vuxna, dels få fler att sluta skräpa ner. För det här är ett miljöproblem som alla kan hjälpa till att lösa.

Inom projektet engageras barn, unga och vuxna i marina skräpinsamlingar, aktiviteter och utbildningar som väcker engagemang och ökar kunskapen om marin nedskräpning.

Projektet drivs av Håll Sverige Rent, Sjöräddningssällskapet och Svenska Seglarförbundet med finansiering från Postkodlotteriet.

Läs mer här http://optimistforhavet.se/