Enklare registrering berör alla fartygsägare


rån och med den 1 februari 2018 gäller nya regler som kommer att göra
registreringen av fartyg enklare. Fler fartyg blir båtar, kraven på dokumentation minskar och ansökningsförfarandet blir lättare. De nya reglerna syftar till att underlätta för sjöfartsnäringen, både för yrkesmässig sjöfart och för fritidsfartyg.

– Alla som äger ett svenskregistrerat fartyg eller tänker köpa ett fartyg som ska svenskregistreras berörs av förändringarna. Framför allt handlar det om svenska fartyg i storleken 12 till 24 meter, säger Katrin Sundholm, chef för Sektionen för inskrivning och register.

Mindre dokumentation

Efter 1 februari 2018 krävs mindre dokumentation vid registrering av fartyg som är upp till 24 meter eftersom de kategoriseras som båtar.

– Eftersom fler fartyg nu blir båtar och kraven på dokumentation för registrering är lägre för båtar, kommer ansökningsförfarandet att underlättas. Gränsen för när man måste registrera sitt fritidsfartyg höjs, vilket innebär att inte lika många fritidsfartyg måste registreras, säger Katrin Sundholm.

I framtiden kommer svenska fritidsfartyg bara att behöva registreras från och med 15 meter. Mellan 15 och 24 meter ska i regel alla svenska fartyg, oavsett vad de används till och oavsett var i världen de finns, registreras som båtar. Fartyg över 24 meter ska registreras som skepp.

Möjlighet till villkorad registrering av skepp och skeppsbyggen införs också för att underlätta överföringen av förvärv från utlandet, vilket innebär att man under en månads tid kan få sitt skepp tillfälligt registrerat under tiden avregistrering sker från annat land.

Fritt fram för skeppsnamn

En annan förändring är att rätten till skeppsnamn tas bort, vilket innebär att flera svenska skepp kan ha samma namn, till skillnad mot i dag.

– Idag måste svenska skepp ha särskiljande namn från andra svenska skepp, men efter 1 februari 2018 kommer kunderna kunna ge vilket namn de vill så länge det inte väcker anstöt, avslutar Katrin Sundholm.

Läs mer om förändringarna här