LSS – Tema Sydkusten och Blekinge


LSS – Tema Sydkusten och Blekinge

 

Årets första tisdagssammankomst  behandlade andra delen av våra hemmafarvatten, dvs. sydkusten och Blekinges farvatten.
Vi diskuterade och utbyte erfarenheter om hamnarna i området.

Hamnavgifter, frihamnsalternativ, förtöjningsalternativ, krogar, restauranger och kulturaktiviteter samt diverse tips och idéer.

Vi startade med en mustig soppa och dricka till självkostnadspris klockan 19.00 innan vi kastade loss.

Bifogade dokumnet

Tema Sydkusten och Blekinge

Ladda ner dokumnet

Sejlerguide Bornholm

Ladda ner dokument