Rensa bland raketerna


Rensa bland raketerna

Utgångna nödraketer en säkerhetsrisk. Nödraketer och bloss är bra ur säkerhetsutrustning att ha med sig ombord.
Men när nödraketerna blir gamla ger de en falsk trygghet. Se till att skaffa färska raketer inför säsongen och gör dig av med de gamla.

Om du skall sjösätta din båt, ska se till att nödraketerna ombord inte är gamla.

Det finns en grund regel om att enbart den giltighetstid som tillverkaren angett på nödraketerna gäller.

Nödraketer har en giltighetstid på tre eller fyra år, men tidigare ansåg man att bara handelsfartyg behövde förnya sina nödraketer enligt bäst före-datum medan fritidsbåtar kunde använda sina raketer upp till tre år efter att datumet gått ut.

– Vem bär ansvaret om det sker en olycka till sjöss och nödraketer vars giltighetstid gått ut inte fungerar?  vem?

– Men nittionio procent av båtfolket har inte varit i en sådan situation som krävt att de använt nödutrustning. De som varit med om olyckor till sjöss vet att det inte lönar sig att pruta på säkerheten.

Många affärer tar emot gamla raketer i samband med att kunden köper nya.