Seglarveckan i Båstad 1-7 augusti


Seglarveckan i Båstad utvecklar och breddar sin repertoar. 1-7 augusti är det för femte året i rad dags för segling på hög internationell nivå i Laholmsbukten, men även för ett stort antal aktiviteter för den aktiva familjen, både på land och på hav. Det arrangeras en hållbarhetsdag för näringslivet med välkända talare och dessutom blir det premiär för motionstävlingen The Riviera Race.

http://www.batliv.se/2016/04/27/seglarveckan-i-bastad-fokuserar-pa-aktiva-familjer-och-naringsliv/