Limhamns Segelsällskap är en ideell medlemsklubb vars gemensamma båtlivsintresse står i centrum. Vi är ca 444 medlemmar i alla åldrar

Under sommarhalvåret träffas vi i andra hamnar, planerat eller spontant och vid klubbhusets grillplats. Klubben bjuder på grillkol och tändvätska.

Klubben har ett antal optimistjollar och en 606:a, som disponeras av klubbmedlemmarna och vi arrangerar jollesegling för barn och ungdomar, som får pröva segling under uppsikt av vuxna seglare.

Vi har ett eget klubbhus som disponeras av våra medlemmar.

Under icke seglingssäsong samlas vi i vårt klubbhus för många olika aktiviteter t.ex. fester, soppkvällar och många olika arrangemang.

På sommaren disponeras klubbhuset av våra medlemmar för spontana träffar och grillkvällar.

Vi är delägare i Limhamns Småbåtshamn AB

___________________________________________________________________

Vi påminner igen om att ni måste uppdatera era uppgifter, så att vi kan koppla rätt e-post till senior/familj medlemskapet.

(Det är tyvärr många som inte har uppdaterat) LÄNK

 

¤ Nyhet! Kölbåtslaget

Ohoj Båtlaget!

Nu är båten sjösatt och ligger på sin plats, H 37!

I morgon lördag blir det mastning med start kl. 10.30.

Det blir Paul och Lasse som leder övningarna.

Därefter är de stora jobben klara.

Nästa steg är att göra båten ren och ship shape innan vi kan börja med ombordträning.

 

¤ Segelväder länk

Jolleseglingen

Seglarkalendern på Limhamns Segelsällskap LÄNK

Hitta vind

För dig som vill låna klubb båtarna

Länk: Hyra & Boka huset

 

Välkommen att kontakta LSS Ordförande vid frågor och intresse kring sponsring.  Eller skicka ett mejl till info@limhamnssegelsallskap.se

Bli vår samarbetspartner!