Limhamns Segelsällskap är en ideell medlemsklubb vars gemensamma båtlivsintresse står i centrum. Vi är ca 444 medlemmar i alla åldrar

Under sommarhalvåret träffas vi i andra hamnar, planerat eller spontant och vid klubbhusets grillplats. Klubben bjuder på grillkol och tändvätska.

Klubben har ett antal optimistjollar och en 606:a, som disponeras av klubbmedlemmarna och vi arrangerar jollesegling för barn och ungdomar, som får pröva segling under uppsikt av vuxna seglare.

Vi har ett eget klubbhus som disponeras av våra medlemmar.

Under icke seglingssäsong samlas vi i vårt klubbhus för många olika aktiviteter t.ex. fester, soppkvällar och många olika arrangemang.

På sommaren disponeras klubbhuset av våra medlemmar för spontana träffar och grillkvällar.

Vi är delägare i Limhamns Småbåtshamn AB

___________________________________________________________________

Länkar:

¤ Brev från Ordförande 2017 
¤ Alla medlemmar kan boka 606:an på denna länk: ( Stäng för säsongen )
¤ Hitta vind
¤ För dig som vill låna klubb båtarna
¤ Här hittar du Klubbens Bilder
¤ Bli vår samarbetspartner!
¤ Båtbottentvätt se filmen på vår youtube kanal Här / Tack till Mats Hassgård för den fina filmen om Båtbottentvätten.
Välkommen att kontakta LSS Ordförande vid frågor och intresse kring sponsring.  Eller skicka ett mejl till info@limhamnssegelsallskap.se

Nedan hittar du kontaktlista på andra , SkBf-anslutna klubbar 2017