606:an är avmastad för säsongen

/Jollegruppen

______________________________________________________________________________________________

 

Tillsammans med MSS, LYC och SXK Öresundskretsen kommer vi att genomföra en resa till Hamburg Hanseboot från 4 – 6 november 2016 http://www.limhamnssegelsallskap.se/klubbinformation/resa/. 

Anmälningsdatum är senast den 30 September

_______________________________________________________________________________________________

 

cropped-lsslogga.jpg

Limhamns Segelsällskap är en ideell medlemsklubb vars gemensamma båtlivsintresse står i centrum. Vi är ca 444 medlemmar i alla åldrar

Under sommarhalvåret träffas vi i andra hamnar, planerat eller spontant och vid klubbhusets grillplats. Klubben bjuder på grillkol och tändvätska.

Klubben har ett antal optimistjollar och en 606:a, som disponeras av klubbmedlemmarna och vi arrangerar jollesegling för barn och ungdomar, som får pröva segling under uppsikt av vuxna seglare.

Vi har ett eget klubbhus som disponeras av våra medlemmar.

Under icke seglingssäsong samlas vi i vårt klubbhus för många olika aktiviteter t.ex. fester, soppkvällar och många olika arrangemang.

På sommaren disponeras klubbhuset av våra medlemmar för spontana träffar och grillkvällar.

Vi är delägare i Limhamns Småbåtshamn AB

 

boka klubb

 

 

 

 

Se när du kan boka 606:an på denna länk: Boka 606:an kalender

Skicka därefter ett mail till jolle@limhamnssegelsallskap.se för att boka 606:an eller ring Richard Klein 0708-173322

 

 

Samarbetspartners

Medlemsförmåner

Sökes!

En vacker segelbåt 28 – 32 fot

Tips till dig som är båtägare, hur man enkelt mastar på och av!

Vi Praktiska Båtägare

______________________________________________________________________

Seglarkalender

kalender

______________________________________________________________________

Hitta vind

För dig som vill nyttja klubb båtarna